Farmolife

Cumhur İttifakı

5 Mart 2018, 02:03 649 views

İttifak kanun teklifi paketinde kendimce önemli bulduğum hususlar nelerdir onları ele aldım. Devlet Bahçeli’nin mevcut vekillerini de nasıl riske attığını da ilerleyen satırlarda okuyacaksınız.

İttifak yasası neler getiriyor?

Birincisi; Aynı binada oturan seçmenlerin aynı sandık bölgesinde oy kullanması uygulamasına son verilmiş. Böylece sandık seçmen listeleri askıya çıktığında binanızda oturmayan ama hiç tanımadığınız birini listede gördüğünüzde o kişi veya kişilerin başka bir binada oturduğunu düşündüğünüzden hiç şüphelenmeyeceksiniz. E-Devlet web sitesine girip alt-üst soy kütüğü sorgulaması yaptığımızda bazılarımızın şahit olduğu “yaşayan ölüler” de oy kullanırsa ruhumuz bile duymayacak.

İkinci olarak; seçim güvenliği açısından sandıkların en yakın seçim bölgesine taşıması sistemi getirilmiş oldu. Böylece AKP’li ittifak komisyonu üyesi Mustafa Şentop’un açıklamasına göre bir köyde oy kullanacak seçmenlerin örneğin PKK’nın tehdidi ile oy kullanmasının önüne geçilecekmiş. Bu da sözde çözüm süreci sırasında devleti kabuğuna çeken AKP’nin bölgede devam eden iktidarsızlığının bir itirafı olmuş.

Üçüncü olarak; Sandık kurulu başkanları eskiden kamu görevlileri ve son seçimde en çok oy almış 4 siyasi partinin bildirdiği isimlerden seçiliyorken, getirilen değişiklikle sadece kamu görevlilerinden seçilecek. Bunun gerekçesi sorulduğunda AKP’li Mustafa Şentop “Okuma yazma bilmeyen kişiler sandık kurulu başkanı oluyordu bunun önüne geçmeyi hedefledik” dedi. Siyasi partilere sandık kurulu başkanı olarak önerilecek kişilerin yüksek okul mezunu olması şartını getirmeyi akıl etmediklerinden bu konuda da iyi niyetli olduklarına inanmıyorum.

Dördüncü olarak; yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının tamamının ve birlikte aynı gün yapılacak Cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının aynı zarfa konacağı hükme bağlanıyor. Böylece seçmen ayrı pusula ve zarf alıp farklı sandıklarda ayrı ayrı oy kullanma zahmetinden kurtuluyor. Bu sayede henüz oylar sayılırken bile bir bölgedeki seçmenlerin; Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde partilerinin yönlendirmesine uygun bir şekilde hareket edip etmediği kolayca tespit edilecek ve zapta geçirilecektir. Örneğin bazı MHP seçmenleri milletvekilliği oy pusulasında gördükleri kendi partilerine oy veriyorken Cumhurbaşkanlığı seçiminde “her türlü Milliyetçiliği ayaklar altına alan ve Türkçülük bölücülüktür” diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın bu söylemlerine kızarak oy vermediyse bunu herkes bilecektir,görecektir. Seçmen alenen fişlenmiş oluyor. Ben bunu MHP’lilerden bekledikleri oranda Recep Tayyip Erdoğan oyu gelmeyince seçim sonrasında Devlet Bahçeli’ye hesap sorulmasına yol açacak bir uygulama olarak değerlendiriyorum.

Beşincisi; eskiden oy kullanımı sırasında asayişi bozan şahısların sadece sandık kurulu başkanının çağrısı üzerine kolluk güçlerince derdest edilmesi söz konusuyken yapılan değişiklikle seçmenlerden herhangi birinin çağrısı üzerine asayiş bozan kişi kolluk güçlerinin müdahalesine açık hale getirilmiştir. Bu durum müşahitlerin görev yaparken sandık kurulunca yapılan yanlış uygulamalara itiraz etmeleri halinde “senin gözünün üstünde kaşın var” denilerek ihbar edilip o sandık çevresinden uzaklaştırılmasına ve 2-3 saat gözaltında tutulduktan sonra salıverilmeleri suretiyle görevlerini yerine getirememeleri sonucunu doğuracaktır.

Altıncısı; 16 Nisan 2017 referandumunda YSK’nın kanuna aykırı bir biçimde aldığı “sandık kurulu mühürü taşımayan oy pusulaları ve zarflarının geçerli kabul edilmesi gerektiği kararı” yapılan değişiklikle kanuni hale getirilmiştir. Fazladan basılan milyonlarca yedek oy pusulası ve bunların seçim sonunda akıbetlerinin ne olduğu hususunda sorulan sorular hiç bir zaman net olarak açıklanamamışken, evet mührü basılmış halde seçimden önce seçmene verilen ve dışarıdan getirilen oy pusulalarının sandık kurulu mührü de taşımadığı halde geçerli olarak sayılacak olması bana “minareyi çalan kılıfını uydurur” atasözünü anımsatmaktadır.

Şimdiden söylüyorum Hidayet Sevinç olarak ben, seçim günü sandık kurulunda görev yapacağım zarf ve pusulaları tek tek kendi ellerimde mühürleyeceğim ve sonrasında mühürlemeyi atladığım zarf ve pusula olup olmadığını bizzat kontrol edeceğim. Görev yaptığım sandıktan bir adet bile mühürsüz zarf ve/veya pusula çıkarsa bunun dışarıdan getirildiğine emin olduğumdan tutanaklara geçirip, takibini İYİ Partili hukukçu arkadaşlarıma bırakacağım. Kendi partilerinden görev alıp sandık kurullarında görev yapacak arkadaşlara da bunu yapmalarını öneriyorum. Sizler kendi oylarınıza sahip çıkmazsanız “ama oylarımız çalınıyor” diye itiraz etmeye hiç ama hiç hakkınız yok.

Yedincisi; İttifak yapan partiler oy pusulalarında yan yana bir kutucuk içerisinde yer alacak pusula örneği de aşağıdaki gibi olacak.

Buna göre seçmen;
a) Sadece ittifak sütunundaki kendi partisini mühürlese,
b) Hem kendi partisini hem de ittifak ismini mühürlese,
c) İttifak sütununda yer alan partileri mühürlemeksizin sadece ittifak isminin yazılı olduğu kısmı mühürlese,
bu oylar geçerli kabul edilecek.

Oylar sayılırken ittifaktaki partilerin üzerine mühür basılmış oy pusulaları o partilerin oy hanesine yazılacakken sadece ittifak hanesine mühür basılmış pusulalar ise ittifakın ortak oy hanesine yazılacaktır.

İttifakın ortak oy hanesine yazılan oylar akabinde partinin aldığı oy oranına göre hesaplanarak partilerin aldığı oy oranına ilave edilecektir.

Sekizincisi; siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılıyor ve seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu halde seçimlere katılmayan partilerin üyeleri partilerinden ayrılmaksızın kendi partilerinin olur vermesi kaydıyla başka bir partiden aday olabiliyor. Bu kısımla ilgili fikirlerimi takip eden ilk köşe yazımda ayrıca ele alacağım.

Dokuzuncusu ve yazımın başlığına konu olan değişiklik ile; seçim ittifakı yapan partilerin ittifakı %10 barajını geçerse ittifaktaki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak. İttifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısı hesaplanmasında önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek sonra bu milletvekili sayısı ittifak yapan partiler arasında aldıkları oy oranlarına göre dağıtılacaktır. AKP-MHP ittifakında MHP, her halükarda barajı geçmiş olacaktır.Ciddi anketlere baktığımızda MHP’nin %3 civarlarında oy alabileceği gözlemlenmektedir.Bu oran MHP’ye ittifak ile de olsa en çok 18 milletvekili kazandırabilir. Zaten seçim yapılan il bazında D’Hondt seçim sistemine göre hesaplama yapılacağından MHP’nin Türkiye genelinde toplam %3 oy da alsa bu sayıda milletvekili çıkarması imkansızdır. Bu da 550’den 600’e çıkarılan milletvekili sayısına rağmen MHP’de halen milletvekili olan 36 kişiden en az yarısından fazlasının Meclise veda etmesi anlamına gelmektedir. Yazımı okuyan MHP’li vekiller keşke ittifak yapmayıp mevcut sandalye sayımız olan 36 kişi için AKP listelerinden seçilecek yerlerden kontenjan isteseydik diyecektir.

Yeniden seçilmeleri riske atılan 18’den fazla milletvekili kendilerini biliyorlardır, onlara tavsiyem İYİ Parti ve Meral Akşener hakkında konuşurken vicdanlı ve terbiyeli olmalarıdır ki yarın partimizin kapısını çaldıklarında evvelce söylediklerinin altında ezilmesinler. İYİ Parti de bu milletvekillerine yeniden seçilme garantisi vermemeli, ön seçime gireceklerini bildirmelidir.

Onuncusu; yerel seçimlerde seçilme yaşı ve muhtar adayı olma yaşı da milletvekilliği seçimlerinde olduğu gibi 18’e düşürülmüştür. Siyasetin gençleşmesine önem veren bir siyasetçi olarak bu kararı olumlu karşıladığımı belirtmeliyim.

Onbirincisi; 18 yaşındaki kişi askerlik çağına gelmemiş olduğundan erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak şartı aranmayacaktır. Askerlikle ilişiği olmamak seçilmek için yeterli olup seçilen şahıs belediye başkanı, muhtar veya milletvekili olduğu sırada askerliğini erteleyebilecek midir? Bu konunun da Askerlik Kanununda yapılacak bir değişiklik ile düzenlenmesi gerekmektedir. Daha uzun süreli kesintisiz milletvekilliği yapanlar elbet vardır ama ilk aklıma gelen isim o olduğu için söylüyorum CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ilk kez 2002’de milletvekili seçildi ve 2019’da kesintisiz 17 yıl boyunca milletvekilliği yapmış olacak. Bu örnekten yola çıktığımızda 18 yaşında seçilmiş ve 17 sene kesintisiz seçilmiş bir milletvekili 35 yaşından sonra mı askere gidecektir?

Onikincisi; yatalak hasta seçmenlere bulundukları yerde oy kullanmalarını sağlamak üzere seyyar seçim sandığı kurulacaktır. Bu sandıkların nasıl denetleneceği sandık kurullarının nasıl görev yapacağı tam bir muammadır. En çok suistimalin bu sandıklarda gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. Kendini bilemeyecek durumda olan seçmenlerin aile fertlerinin fikri doğrultusunda oy kullanacağını tahmin etmek çok da zor olmamalı.

Bu yazıyı ittifak kanun teklifinin TBMM’ye verildiği günün ertesinde yayınlayacaktım fakat kamuoyuna yeterince anlatılamadığından tartışmaların sürmesi ve bu sürede bazı taşların yerine oturması için biraz beklettim.

Sorularınızı twitter.com/hidayetsevinc sosyal medya hesabımdan sorarsanız dilim döndüğünce cevaplamak isterim.

BENZER KÖŞE YAZILARI

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

DİĞER YAZILARI

Cumhur İttifakı

5 Mart 2018

Adliye Sarayı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri

Gemlik nihayet Adliye Sarayı’na kavuşuyor. Sahildeki bina hem dikine hem de dardı. Sonraki ise zaten...

3 Nisan 2018

Dolandırılmaya Var mısınız ?

Dolandırılmaya var mısınız? Küçük Ali, yaşlı bir çiftçiden 500 liraya eşek satın alır. Ama çiftçi...

1 Nisan 2018

Denizi olmayan Gemlik

Gemlik bir sahil kenti mi yoksa sahildeki bir kent mi? Yanıt; Gemlik sadece sahildeki bir...

25 Mart 2018

Benden söylemesi!

Edremit’in merkezinde halka hitap etti Meral Akşener. Edremitlilerle konuştum; “Burada seçim zamanı haricinde hiç bir...

19 Mart 2018

İyi Parti, belediye ve gazete

Her yayın organının olduğu gibi, gazetelerin de bir yayın çizgisi; dünyaya ve olaylara bakış açısı,...

14 Mart 2018

Copyright © 2021 Yeni Gemlik Gazetesi