23° Açık

Ormanlara Kıymayın!

| Haber Girişi: 9 Eylül 2023 15:15 | Son Güncelleme: 9 Eylül 2023 15:15 A A

Nilüfer’de yapılan plan değişikliğine İYİ isyan! İYİ Parti İlçe Başkanı Levent Öncü yaptığı açıklamada; B.B.B meclisinin 17.06.2021 tarih ve 900 sayı ile onaylanan Nilüfer ilçesi, Kayapa mahallesi 6362 ada, 79 nolu parselin Batı planlama bölgesi 1/25.0000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/5000 Ölçekli Kayapa Nazım imar planı değişikliği yapılmıştır. Yapılmış olan bu imar planı değişikliği: Orman kanununun uygulama yönetmeliğinin 17/3 üncü maddesinde belirtilen ; Ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde yapılacak olan tesisler arasında beton santrali olmadığı için ilgili yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilmiş ve bu söz konusu parselle ilgili 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/5000 ölçekli kayapa Nazım imar planı değişikliğine Mimarlar Odası Bursa şubesi tarafından itiraz edilmiş fakat kabul edilmemiştir.

Yine bu parselle ilgili alınan kurum görüşleri eski tarihli olup güncel duruma göre yenilenmelidir. 06.07.2022 tarihinde Nilüfer Belediye meclisinde bu parselle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talep edilmiştir Nilüfer Belediyesince yapılan inceleme sonucunda sanayi alanı fonksiyonu kararı önerilen parselle ilgili olarak yangın yönetmeliğine göre; Orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamaz, imar planı hazırlanırken yangına müdahaleyi kolaylaştırmak açısından orman sınırı ve parsel arasında asgari 10m yol bırakılır , hükmüne aykırı olduğundan hazırlanan uygulama imar planına uygun olmadığına karar verilmiştir.

Nilüfer ilçe belediyesi tarafından onaylanmamış ve red verilmiş olan bu plan B.B.B tarafından yoldan 10m komşu parsellerden 5m yapı yaklaşma mesafesi koşullu şekliyle onaylanmıştır.
Burada B.B.B 23.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu madde 7 b bendinde yer alan ….Büyük şehir içindeki belediyelerin Nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını , bu planlarda yapılacak değişikliklere , parselasyon planlarına aynen veya değiştirerek onaylamak… Maddesinde geçen değiştirerek onaylamak ifadesinin amaç ve kapsamı tamamen genişletilerek keyfi bir uygulama yapılmış olup, ilçe belediyesi tarafından red verilmiş olan plan değişikliğini onaylamıştır.

Yine B.B.B tarafından yapılış olan yasaya aykırı bu keyfi uygulama şayet örnek teşkil edecek olursa bu durum ilçe belediyelerinin tamamen devre dışı kalması olur ki bu da tekelleşmenin oluşması için tehlikeli bir zemin oluşturur. Burada beton santrali yapılması planlanan parsel orman alanına bitişik olduğundan kurulacak olan beton santrali orman alanına ve florasına zarar vereceği gibi, örnek teşkil edecek ve bu tip yapılaşmaların önünü açarak ormanın yok olmasına sebebiyet verecektir. Hızlı bir şekilde betonlaşan Kayapa bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza nefes olan bu orman alanının zarar görmesine seyirci kalmayıp bizler İyi parti Nilüfer ilçe teşkilatı olarak bu plan değişikliğiyle ilgili itiraz ve dava sürecinin takipçisi olacağız. Dileriz ki B.B.B Kayapa bölgemize ve ormanımıza zarar verecek olan bu plan değişikliği kararından ivedilik ile döner.” dedi.

Gündem - 15:15 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
MKS - Marmara Kimya Sanayi Borusan Liberal